Rozsviťte svůj život

Pro studia, TV, ateliéry divadla a diskotéky

Rozsviťte svůj život

Elektronické předřadníky CDM

Rozsviťte svůj život

Profesionální LED & HID svítilny

Rozsviťte svůj život

Kompaktní keramické výbojky

Rtuťové projekční výbojky

Ultra vysokotlaké rtuťové výbojky

S příchodem LCD video projektorů na trh byl vyvinut také nový typ světelného zdroje – extrémně vysokotlaké rtuťové výbojky. První projektory používaly xenonové výbojky s krátkým obloukem, které ale vyžadují objemné předřadníky a jejich využití v moderních projektorech menších velikostí je obtížné.

Kompaktní metal halogenidová technologie velmi rychle vytlačila xenonovou technologii z projektorů menších rozměrů a navíc je mnohem levnějším řešením, které vyžaduje pouze rozměrově menší, méně složité a tím levnější elektronické obvody pro provoz. Jedinou nevýhodou je, že kvůli přítomnosti většího množství metal-halogenidových solí má výboj tendenci zvyšovat mezeru výboje mezi elektrodami pro každou konkrétní výkon. Trend ve videoprojekci jsou menší přístroje s menšími zdroji světla, které mají menší nároky na reflektor. K udržení efektivity reflektoru je ale vyžaduje zdroj, který má krátký oblouk, a splňuje požadovaných parametry. Těchto vlastnosti umožňuje dosáhnout světelný zdroj právě s extrémním tlakem a metal-halogenidovou technologií.

Výboj v atmosféře kovových par může být mimořádně krátký za podmínky, že bude pod extrémním vysokým tlakem. Při tlaku více než 200 atmosfér, úzké rtuťové spektrální křivky se rozšíří a výbojka má výborné vlastnosti barevného podání. Důležitým faktem je, že systémová efektivita je docílena právě velmi krátkým obloukem.