Rozsviťte svůj život

Pro studia, TV, ateliéry divadla a diskotéky

Rozsviťte svůj život

Profesionální LED & HID svítilny

Rozsviťte svůj život

Elektronické předřadníky CDM

Rozsviťte svůj život

Kompaktní keramické výbojky

Elektroodpad

Každá výbojka obsahuje nepatrné množství rtuti, která je nezbytná pro provoz výbojky. Výbojky jsou na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. zařazeny do elektroodpadů skupiny 5 (světelné zdroje). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 povinni použité světelné zdroje s obsahem rtuti odevzdat k recyklaci. Tyto světelné zdroje jsou označeny příslušným označením dle vyhlášky 352.

Po použití neodhazujte světelné zdroje do směsného odpadu. Odevzdejte je v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité světelné zdroje můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivního systému EKOLAMP.

Příspěvek na recyklaci se vybírá při prodeji nových produktů

Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají do Ekolampu na sběr, svoz a zpracování nefunkčních osvětlovacích zařízení. Výše příspěvků na recyklaci se uvádí odděleně od ceny výrobku a odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel na území České republiky.

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1.7.2007):

Světelné zdroje 5,21 Kč/ks + platná výše DPH (od 1.1.2010 – DPH 20%) (podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.)

Seznam sběrných míst kolektivního systému EKOLAMP

(zdroj EKOLAMP)