Rozsviťte svůj život

Kompaktní keramické výbojky

Rozsviťte svůj život

Pro studia, TV, ateliéry divadla a diskotéky

Rozsviťte svůj život

Elektronické předřadníky CDM

Rozsviťte svůj život

Profesionální LED & HID svítilny

Pokyny

Je všeobecně známo, že rtuť je toxická a lidskému zdraví škodlivá látka. Na základě Nařízení komise ES č.244/2009 zveřejňujeme pokyny k odstranění střepů a zbytků rtuti ze světelných zdrojů při jejich rozbití. Tyto pokyny jsou vhodné nejen pro domácnosti, ale i pro podnikající osoby, které se zabývají prodejem, distribucí či manipulací se světelnými zdroji s obsahem rtuti, nebo s jinými výrobky, které rtuť obsahují. Za tímto účelem doporučujeme postupovat dle následujícího návodu.

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Neprodleně odstraňte střepy, a to tak,aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO DEKONTAMINACI RTUTI. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat e-mailem. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uptanit také v domácnostech