Rozsviťte svůj život

Pro studia, TV, ateliéry divadla a diskotéky

Rozsviťte svůj život

Profesionální LED & HID svítilny

Rozsviťte svůj život

Elektronické předřadníky CDM

Rozsviťte svůj život

Kompaktní keramické výbojky

Návod k použití

VYSOKOTLAKÉ KERAMICKÉ METAL-HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY JENBO®

-
NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ: Vysokotlaké keramické metal-halogenidové výbojky JENBO® jsou vybaveny speciální technologií a vybaveny keramickým zářičem. Poskytují nejlepší vlastnosti světla, barvy, stability a delší průměrnou životnost (až 12 000 hodin). Dodávají se v barvách světla teple bílé 830 WW (3 000 K) a neutrální bílé 942 NW (4 200 K). Vynikající podání barev s Ra > 80 (830 WW) a Ra > 90 (942 NW). Vyznačují se vysokým měrným výkonem, vysokou spolehlivostí, a vysokou energetickou účinností. (Energetická třída „A“)

APLIKACE: Výbojky JENBO® lze použít v nejnáročnějších aplikacích – osvětlování obchodních center, prodejen s konfekcí, zeleninou, osvětlování pracovišť, autosalónů, výrobních hal, ale i při osvětlování venkovních prostranství.

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k možnému poškození výbojky, či zkrácení její životnosti. Výrobce nemůže nést odpovědnost za nižší výkon výbojky, ani za případné zranění osob či škodu na majetku, ke kterým by eventuelně mohlo dojít v důsledku nedodržování těchto pokynů. Vysokotlaké výbojky se skládají z vnější baňky, patice a vnitřního keramického zářiče. Zářič pracuje za vysokého tlaku a velmi vysokých teplot, které se pohybují až okolo 1100 °C. Jak vnitřní zářič, tak i vnější baňka mohou neočekávaně prasknout, příčinou mohou být vnitřní vlivy, vnější vlivy či externí faktory, jako je například systémové selhání či nevhodná aplikace. Dbejte na dodržování správné pracovní polohy výbojky, která je uvedena na obalu. Výbojka musí být provozována výhradně s kompatibilním elektrickým zařízením a pouze v takových typech svítidel, které jsou pro tyto výbojky určeny. Výbojka se smí používat pouze ve svítidlech s odpovídajícím výkonem. Baňku výbojky chraňte před poškozením. Chraňte výbojku před přímým působením vody (jako je déšť, sníh, déšť se sněhem či kroupami), aby nedošlo k poškození v důsledku termálního šoku. Pokud není na obalu uvedeno jinak, mohou být výbojky z důvodu bezpečnosti provozovány pouze v uzavřených svítidlech. Výbojku pevně, avšak bez násilí nainstalujte do objímky tak, abyste minimalizovali nebezpečí jejího uvolnění v důsledku vibrací. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu, skleněná baňka by mohla prasknout. Vyvarujte se jakémukoliv poškození skleněné baňky výbojky, jinak může během instalace či později během provozu dojít k porušení celistvosti výbojky. Před vyjmutím výbojky ze svítidla odpojte zařízení od zdroje elektrického napětí a nechte výbojku vychladnout. Vyvarujete se tak nebezpečí popálení nebo zásahu elektrickým proudem během výměny výbojky. Výbojku vyměňte na konci nebo před ukončením její předpokládané životnosti. Po skončení období předpokládané životnosti výbojky se její světelný výkon snižuje, zatímco spotřeba energie a riziko jejího prasknutí roste. Konec životnosti se projevuje: Změnou barvy spektra výbojky, opětovným startováním nebo selháním startu, změnou jasu a světelného toku.

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA: Jedná se o výbojku, která při novém zapnutí či v případě přerušeni dodávky elektrické energie vyžaduje určitý čas, než se znovu plné rozzáří. Ke svému opětovnému zapálení potřebuje vychladnout. Pro stanovení celkového zatížení elektrického obvodu připočítejte k příkonu výbojky ztrátový výkon předřadníku. Výrobce garantuje správnou funkci výrobku pouze v případě dodržení napájecího napětí. Maximální překročení napětí je 3%. Podrobné technické informace najdete na našich internetových stránkách www.jenbo.cz

VAROVÁNÍ: Tato výbojka může způsobit těžké popáleniny kůže vlivem vysoké povrchové teploty. Při provozu výbojky je zakázáno dívat se do výboje bez ochrany očí. Hrozí nebezpečí poškození zraku. Během provozu emituje výbojka slabé UV záření. Chraňte oči před účinky ostrého světla a UV paprsky. Pokud vnější baňka praskne či proděraví a výbojka nadále svítí, okamžitě ji odpojte od zdroje elektrické energie a po jejím vychladnutí ji vyjměte. Doporučujeme, aby výměnu výbojky prováděla pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

RECYKLACE: Výbojka obsahuje malé množství rtuti. Po použití ji neodhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte k recyklaci. Podrobné informace ohledně nakládání s elektroodpady a seznam sběrných míst najdete na našich internetových stránkách www.jenbo.cz .

Návod k použití ve formátu doc si můžete stáhnout zde.